BEPALINGS EN VOORWAARDES

Deur by Kings Chance, te speel, stel en waarborg jy dat jy ten volle verstaan en instem om aan hierdie Bepalings en Voorwaardes te voldoen.

Kings Chance is die handelsnaam van die Maatskappy en jy verkry geen regte op sulke bepalings, of enige ander bepalings, grafike, teks, konsepte of metodologieë, deur die Webwerf en die materiaal daarin vervat, te gebruik nie.

Hieronder genoem is die Kings Chance bepalings. Lees dit noukeurig deur om te verseker dat jy die voorwaardes heeltemal verstaan en gereed is om daarby te hou. Soek die advies van 'n plaaslike regsgeleerde in die geval dat u vrae het oor u regte en verpligtinge wat uit hierdie ooreenkoms voortspruit. 'n Verandering in die casinobepalings te eniger tyd is die Kings Chance se prerogatief. Dit word sterk aanbeveel om die Webwerf en/of die hulplêer een keer elke drie maande te raadpleeg.

Ons gebruik die mees moderne en weergalose metodes om jou sensitiewe en persoonlike data te onderhou en te beveilig en sodoende die Speler se beskerming te verseker. Dit sluit in die oordrag van sensitiewe besonderhede na en van die kliënttoepassing, enkripsie van die gebruikernaam en wagwoordinligting en oordrag van data vanaf ons bedieners.

ALGEMENE BEPALINGS EN VOORWAARDES

 1. Deur by die Casino te speel, stel en waarborg jy dat jy ten volle verstaan en instem om aan hierdie Bepalings en Voorwaardes te voldoen.
 2. Jy verkry geen regte op sulke bepalings, of enige ander bepalings, grafika, teks, konsepte of metodologieë, deur die Webwerf en die materiaal daarin vervat te gebruik nie.
 3. Deelname aan die aktiwiteite en speletjies van die Casino is slegs oop vir inwoners van daardie jurisdiksies waar sodanige deelname wettig is en nie verbode is nie. Deelname aan die Spel is ongeldig waar ook al deur die wet verbied.
 4. Jy moet ten minste 18 jaar oud wees om hierdie diens te gebruik. Jy mag slegs aan enige dobbel geleenthede deelneem as dit wettig is vir jou om dit te doen volgens die wette wat van toepassing is in die jurisdiksie van waar jy aansluit. Jy moet verstaan en aanvaar dat ons geen regsadvies of versekering aan jou kan verskaf nie.
 5. Slegs een regte rekening per Speler word toegelaat. Veelvuldige rekeninge sal gesluit word. Spelers wat verskeie rekeninge registreer (insluitend rekeninge met verskillende persoonlike besonderhede) sal nie in aanmerking kom om enige wengeld te ontvang nie, en alle onttrekkings sal gekanselleer word.
 6. Inligting verskaf tydens die aflaai van die Casino, intekening proses of tydens die registrasie vir enige promosie sal in die strengste vertroulikheid gehou word. Die Speler kan egter afwisselende kennisgewings van die Kasino en/of sy vennote ontvang. Die Speler kan enige tyd vra om uit te teken.
 7. Die Casino maak geen voorstellings of waarborge, implisiet of eksplisiet, met betrekking tot jou wetlike reg om aan die Casino deel te neem nie en ook nie enige van die Casino se werknemers, lisensiehouers, verspreiders, groothandelaars, affiliasies, filiale, advertensie-, promosie- of ander agentskappe, media, vennote, agente of kleinhandelaars het die magtiging om enige sodanige vertoë of waarborge te maak nie.
 8. Werknemers van die Casino, sy lisensiehouers, verspreiders, groothandelaars, affiliasies, filiale, advertensie-, promosie- of ander agentskappe, mediavennote, kleinhandelaars en lede van die onmiddellike families van elk kwalifiseer nie om aan die Casino deel te neem nie.
 9. Die Casino is slegs vir vermaaklikheidswaarde. Geen deposito is nodig of vereis om die Casino te speel nie. Jy kan speel sonder om geld te wed as jy wil. Enige deelname aan die Casino is op jou eie keuse, diskresie en risiko. Deur die Casino te speel, erken jy dat jy nie die Casino as aanstootlik, afstootlik, onregverdig of onwelvoeglik vind nie.
 10. Met betrekking tot die uitkoms van spelresultate, stem die Speler in om alle uitkomste te aanvaar soos ontvang in die kliëntaansoek vanaf die Casino se spelbediener. Verder aanvaar en stem die Speler heeltemal in dat die Casino se lukrake getalgeneratorsagteware die uitkoms van die speletjies sal bepaal.
 11. Jy word slegs toegelaat om die Casino te betree vir jou eie persoonlike vermaak en nie-professionele gebruik. Enige ander ingang, toegang, gebruik of hergebruik van die Casino of die Webwerf is streng verbode.
 12. Die Casino behou die reg voor om jou rekening om enige rede hoegenaamd te enige tyd te kanselleer sonder kennisgewing aan jou. Enige saldo in jou rekening ten tyde van sodanige kansellasie kan aan jou gekrediteer word, maar die Casino behou die reg voor, in sy onbeperkte diskresie, om enige winste nietig te verklaar en enige balans in jou casino-rekening in enige omstandighede te konfiskeer, insluitend:
  • As daar bewyse is wat daarop dui dat jy meer as een aktiewe rekening vir die Casino het;
  • As die naam op jou Casino rekening nie ooreenstem met die naam op die kredietkaart(e) wat gebruik is om depositos op jou Casino rekening te maak nie;
  • As jy aan 'n Casino promosie deelneem en kontant inbetaal voordat jy aan die vereistes van daardie spesifieke promosie voldoen;
  • As jy verkeerde of misleidende registrasie-, rekening- of identifikasie-inligting verskaf;
  • As jy nie meerderjarig is nie;
  • As jy in 'n jurisdiksie woon waar deelname aan die Kasino deur die wet verbied word;
  • As jy iemand anders toegelaat of toegelaat het (opsetlik of onopsetlik) om op jou Casino rekening te speel;
  • Die Speler is bewus van die feit dat hy/sy geld kan verloor deur hierdie sagteware te gebruik.
  • As die Speler nie op 'n individuele basis by die Casino gespeel het slegs vir persoonlike vermaak nie (dit wil sê, jy het in 'n professionele sin of in samewerking met ander speler(s) gespeel as deel van 'n klub, groep, ens.);
  • As dit bevind word dat jy bedrieglik opgetree het of as dit deur die Casino bevind word dat jy 'n stelsel (insluitend masjiene, rekenaars, sagteware of ander outomatiese stelsels) gebruik of gebruik het wat spesifiek ontwerp is om die Casino te verslaan;
  • As jy as 'n bonus misbruiker aangewys is, wat geen of laerisiko-strategieë speel om promosiegeld te onttrek;
  • As die Casino bewus sou word dat jy by enige ander aanlyn casino gespeel het onder enige van die omstandighede uiteengesit by I) tot X) hierbo
 13. Enige winste wat verdien is as gevolg van óf stelsel wanfunksionering, óf speletjiefout sal nietig wees.
 14. Deur enige prys en/of winste van die Casino te aanvaar, stem jy in tot die gebruik van jou naam vir advertensie- en promosiedoeleindes sonder bykomende vergoeding, behalwe waar dit deur die wet verbied word.
 15. Indien jy enige dispuut het rakende die uitslag van enige casinospeletjie, moet jy jou klagte binne veertien (14) dae skriftelik by die Maatskappy indien. In die geval van 'n verskil tussen die resultaat wat op jou Casino-sagteware en die Casino se bedienersagteware vertoon word, sal die resultaat wat op die Casino se bedienersagteware vertoon word, die amptelike en regerende resultaat van die speletjie wees.
 16. Die aanspreeklikheid van belasting en fooie van toepassing op winste wat voortspruit uit die gebruik van die sagteware berus by die Speler. Daar word van die speler verwag om die winste in stand te hou en aan die betrokke owerhede te rapporteer, ingeval die pryse belasbaar is in hul jurisdiksie.
 17. Voordat 'n onttrekking verwerk kan word, moet die speler 'n Staatsuitgereikte foto-ID en bewys van adres verskaf vir verifikasie. Die Casino behou die reg voor om bykomende inligting aan te vra om rekeninge te valideer.
 18. Die Casino behou die reg voor om, in sy uitsluitlike diskresie en sonder kennisgewing aan jou, nuwe aktiwiteite of speletjies by die Kasino te voeg of om enige aktiwiteit of speletjie van die Casino te eniger tyd te staak.
 19. Jy is alleen verantwoordelik om jou rekeningnommer en wagwoord veilig en geheim te hou. Jy sal nie toelaat dat enige ander persoon of derde party insluitend, sonder beperking, enige minderjarige, jou rekening gebruik of hergebruik, toegang het tot en/of enige materiaal of inligting vanaf die Webwerf gebruik, enige prys aanvaar of aan die speletjies deelneem nie. U is alleen verantwoordelik vir enige depositos en/of verliese wat op u rekening mag voorkom.
 20. Daar sal nie van die Casino vereis word om gebruikersname of wagwoorde in stand te hou as die Speler die Casino misplaas, vergeet, verloor of andersins nie in staat is om toegang tot die Casino te kry as gevolg van enigiets anders as die Casino se fout nie.
 21. Die Casino sal nie aanspreeklik wees vir rekenaar- of internet wanfunksionering of pogings deur die Speler om aan die Casino deel te neem deur metodes, middele of maniere wat nie deur die Casino bedoel is nie.
 22. As daar gevind word dat jy bedrieglik optree of probeer om die Casino te bedrieg, of as jy vals en/of kwaadwillige opmerkings maak rakende die Casino se werking; die Casino behou die reg voor om jou optrede saam met jou identiteit en e-posadres te publiseer, asook om hierdie inligting na ander casinos, banke, kredietkaartmaatskappye en toepaslike agentskappe te sirkuleer.
 23. In die geval van enige dispuut, is alle besluite wat deur die Casino geneem word finaal. Indien 'n Speler 'n klag wil indien, kan hulle die Sentrale Dispuutstelsel (SDS) gebruik. SDS is 'n 3de party-dispuutstelsel wat deur RTG gestig is om spelersgeskille te besleg.
 24. In die geval waar die Casino 'n Speler as 'n professionele persoon beskou, behou die Casino die reg voor om die rekening te verhoed om ons promosies te gebruik. Verder behou die Casino die reg voor om enige, en alle winste nietig te verklaar en die deposito aan die Speler terug te gee.
 25. Wat alle finansiële rekeningtransaksies betref, stem die Speler in dat die Casino of 'n betalingsverwerkingsmaatskappy namens die Casino alle versoeke ("Betalingsverwerker") sal hanteer. Die Speler stem verder in dat die Betalingsverwerker die reg voorbehou om enige betalings te weerhou indien die Betalingsverwerker rede het om te glo of enige vermoede het dat die Speler betrokke is by of betrokke was by bedrieglike, samespanning, onwettige of onbehoorlike aktiwiteite.
 26. As gevolg van 3de party-verwerkingsbeperkings of -beleide, kan die onttrekkingsbedrag wat aan die Speler betaal of verwerk is, op 'n weeklikse of maandelikse basis wissel.
 27. Indien die speler kies om met 'n kredietkaart in sy/haar rekening te deponeer, neem asseblief kennis dat die Kasino 'n magtigingsvorm vereis saam met 'n afskrif van die voorkant van die kredietkaart.
 28. Die Speler sal die Casino, sy werknemers, beamptes, direkteure, lisensiehouers, verspreiders, groothandelaars, geaffilieerdes, filiale, advertensie-, promosie- of ander agentskappe, mediavennote, agente en kleinhandelaars skadeloos hou en sal dit ten volle van enige en alle koste, uitgawes, aanspreeklikhede en skade hoegenaamd vrywaar wat mag ontstaan as gevolg van: (i) jou toegang, gebruik of hergebruik van die Webwerf, (ii) jou gebruik van enige materiaal by die Webwerf, (iii) jou inskrywing, gebruik, of hergebruik van die Casino se bediener, (iv) jou deelname aan die Casino, of, (v) jou aanvaarding van enige prys.
 29. Materiaal van die Casino (hetsy elektronies verkry of op ander maniere verkry) is outomaties nietig indien vervals, vermink, vervals, verander of op enige manier mee gepeuter, indien onleesbaar, meganies of elektronies gereproduseer, verkry buite gemagtigde wettige kanale of indien hulle druk-, produksie-, tipografiese, meganiese, elektroniese of enige ander foute bevat. Aanspreeklikheid vir materiaal van die Spel wat enige fout bevat, is beperk tot vervanging daarvan.
 30. Na deposito sal jy 'n e-pos kennisgewing ontvang. Ons beveel die kaarthouer aan om alle transaksiedata, die spelreëls, die kansellasieregulasies en die betaalmetodes uit te druk om misverstande en besprekings op 'n later tydstip te vermy en dit op 'n maklik toeganklike plek te hou.
 31. Alle weddenskappe moet geplaas word deur die gebruikerskoppelvlak wat deur The Casino op ons webblaaie verskaf word. Enige internet weddenskap op ander maniere, insluitend die gebruik van 'n "robot" speler, is streng verbode. In die geval dat die gebruik van nie-goedgekeurde kliëntsagteware bespeur word, behou Bestuur die reg voor om al sulke weddenskappe terugwerkend ongeldig te maak, die Speler se rekening te kanselleer of enige ander toepaslike aksie te neem.
 32. Die Casino behou die reg voor om hierdie Bepalings en Voorwaardes te wysig, of om enige prosedures te implementeer of te wysig, te eniger tyd sonder vooraf kennisgewing aan jou. Sulke wysigings sal na goeddunke van die Casino bestuur geïmplementeer word en onmiddellik in werking gestel word. Sulke prosedureveranderinge sal slegs in reaksie wees op die belange en sekuriteit van die Kasino of die spelers.
 33. Die Bepalings en Voorwaardes hierin vervat verteenwoordig die volledige, finale en eksklusiewe ooreenkoms tussen jou en die Casino en vervang en voeg alle vorige ooreenkomste, voorstellings en verstandhoudings tussen jou en die Casino met betrekking tot speel in die Casino saam.
 34. Die Casino sal nie aanspreeklik gehou word vir foute in Bepalings en voorwaardes in derdeparty-promosies of op derdeparty-webwerwe nie.
 35. Deurspeelvereistes: die weddenskapvereiste word bepaal deur die deposito bedrag plus die bedrag van die promosiebonus wat afgelos is.
  Byvoorbeeld, sou 'n Speler (R)100.00 deponeer en 'n 100% bonus aflos wat 30X deurspeel vereis, moet die Speler die bedrag van hul deposito ((R)100.00) plus die bedrag van hul bonus ((R)100.00) wed, 30X voordat u 'n kontantuitbetaling versoek. Dit beteken dat die Speler (R)200.00 X 30 = (R)6,000.00 moet wed voordat hy 'n onttrekking uit hul rekening versoek.
 36. Maksimum Onttrekking: Word uitsluitlik bepaal deur die bedrag van die deposito.
  Byvoorbeeld, jy deponeer (R)100.00 en los 'n 10 x maksimum uitbetalingskoepon af. Die maksimum wat jy vir onttrekking kwalifiseer is, ((R)100 x 10) (R)1,000.00.

LANDGEBASEERDE BEPERKINGS

Gebaseer op jou land van verblyf, is beperkings van toepassing op speel by die Casino, die gebruik van bonusse, aflossing van gratis skyfies en/of depositos via kredietkaart. Ons behou die reg voor om hierdie beperkings op 'n individuele basis op te hef. Gaan noukeurig deur die beperkings wat mag geld.

Jy kan ons kontak om te appelleer vir enige landgebaseerde beperking(e). Die Casino sal jou rekening assesseer en die finale besluit maak op grond van jou saak.

BEMARKINGSKOMMUNIKASIE

Jou privaatheid is vir ons belangrik. Jy kan enige tyd kies om van bemarkingskommunikasie uit te teken, insluitend e-pos, teksboodskappe of telefoonoproepe. Neem asseblief kennis dat jy steeds alle transaksieboodskappe wat met jou rekening verband hou, sal ontvang, selfs al teken jy uit van bemarkingskommunikasie. Ons stuur of keur nie die versending van ongevraagde kommunikasie goed nie. As jy dink jy ontvang ongevraagde e-pos van ons maatskappy, rapporteer dit asseblief by[email protected].

DERDEPARTY KOMMUNIKASIE

Die Casino het nie beheer oor derdeparty-bemarkingskommunikasie nie, insluitend maar nie beperk tot, geaffilieerde programme, bemarkingsagentskappe, promosie-agentskappe, ens. Indien jy van mening is dat jy die slagoffer is van gemorspos aktiwiteite deur n derde party wat die Casino se produk bemark of adverteer, kontak ons asseblief. Ons sal elke poging aanwend om die betrokke derde party te kontak en jou besonderhede van hul databasis te laat verwyder om te keer dat enige toekomstige kommunikasie aan jou gestuur word. Neem asseblief kennis dat die casino nie enige definitiewe oplossing ten opsigte van sulke versoeke aan derde partye kan belowe nie.

Deur 'n rekening te skep en by die casino te speel, stem jy in tot die bepalings en voorwaardes van die casino soos hierbo genoem.

REËLS

GEEN DEPOSITO BONUSSE (GRATIS SKYFIES, GRATIS DRAAIE)

Tensy anders vermeld, is alle Geen Deposito Bonusse onderworpe aan die volgende bepalings en voorwaardes:

 1. Die bonus bedrag moet 'n minimum van 50 keer deurspeelvereiste vir Slots, Keno, Krapkaarte en Bingo verwed word; 60 keer deurspeelvereiste vir Alle Toegelate Tafelspeletjies en Videopoker.
 2. Weddenskappe geplaas in Roulette, Craps, Pai Gow Poker, Baccarat, Oorlog, Sic Bo en 'Skietspeletjies' - bv. word nie toegelaat met enige Geen Deposito Bonus nie (tensy spesifiek anders vermeld) en tel nie om aan die weddenskapvereistes te voldoen nie.
 3. Tensy anders vermeld, is die maksimum onttrekkingsbedrag van enige Geen Deposito Bonus (1) keer die sigwaarde van die bonus, met 'n minimum van (R) Alle gratis skyfies ter waarde van onder R100 sal met 'n kontantuitbetaling limiet kom van nie meer, of minder as, R500.
 4. Spelers kan nie verskeie gratis bonusse agtereenvolgens los nie. As jy een Geen Deposito Bonus gebruik het en daarna nog een aangebied word, moet 'n regte-geld-deposito in die tussentyd gemaak word sodat jy in aanmerking kan kom om die tweede Geen Deposito-bonus te onttrek.
 5. Alle geen Deposito Bonusse is onderhewig aan die Weddenskapvereistes en Maksimum Onttrekkingslimiete hierbo gelys.
 6. Sodra jy aan die Weddenskapvereistes voldoen het en 'n onttrekking kan maak, sal enige bedrag wat oor die Maksimum Onttrekkingslimiet is, van jou balans verwyder word, aangesien jy nie hierdie fondse sal kan onttrek nie.
 7. Tensy die Casino bestuur spesifiek vooraf toestemming gee, is Welkombonusse beperk tot een promosie per speler, per gesin, per rekenaar, per adres.
 8. Spelers van sekere lande mag nie uit gratis skyfie-aanbiedinge uit kontant as hulle nie voorheen gedeponeer het nie. Hierdie spelers mag slegs vir vermaaklikheidsdoeleindes aan die gratis skyfies deelneem.
 9. Die Casino behou die reg voor om enige promosie-aanbod te eniger tyd te kanselleer of te weier.
 10. Die Speler se rekeningsaldo moet (R)10 of minder wees om enige promosie behalwe 'n deposito bonus te eis.
 11. In die gevalle waar 'n promosie of 'n gratis bonus oop is vir gebruik op verskillende speletjies, sal die hoogste weddenskapvereiste (uit al die speletjies wat gespeel is) toegepas word om aan die weddenskapvereistes te voldoen voor uitbetaling.
 12. Indien die Speler enige speletjies speel anders as die toegelate speletjies soos aangedui op die koepon, sal wengeld ongeldig wees.
 13. Terwyl die vermenging van depositos en 'n gratis bonus nie toegelaat word nie, is ons bewus daarvan dat dit van tyd tot tyd kan gebeur. As jy, om watter rede ook al, 'n deposito maak terwyl jy 'n Geen-deposito-bonus gebruik (bv. Gratis Skyfie, Gratis Draai-aanbieding, ens.), sal die weddenskapvereistes en maksimum toegelate kontantuitbetaling van die geen-deposito-bonus steeds geld.
 14. Sodra die speler die spel met die Geen Deposito Bonus voltooi het, hetsy deur 'n onttrekking aan te vra (met enige oortollige winste bo die maksimum toegelate uitbetaling wat verwyder sal word) of deur jou totale balans wat onder (R)1 bereik, sal ons die bedrag van jou deposito terug in jou casino rekening krediteer saam met welke deposito bonus wat jy ook al wil hê.
 15. As jy enige bonus gebruik om 'n kenmerkwaarborg(e), of ekstra bonusrondtes op te bou, en 'n daaropvolgende deposito en of bonus gebruik om opgeboude kenmerkbonusrondtes af te los, sal die winste wat uit genoemde bonusrondte(s) kom, alle of enige winste nietig maak. Geen deposito's sal terugbetaal word nie.
 16. In die geval dat 'n speler 'n geen-deposito-promosie-aanbod gebruik waarop hy/sy nie geregtig is nie, sal enige winste wat uit daardie promosie gegenereer word, nietig verklaar word.
 17. Die Speler is geregtig op slegs een gratis skyfie tussen depositos; enige winste wat voortspruit uit verskeie gratis skyfies sal nietig wees. Byvoorbeeld, sou 'n Speler twee gratis skyfies in 'n ry aflos, sal hy/sy nie enige winste kan onttrek wat gegenereer word deur op die skyfie te speel nie.

Welkom pakket

 1. Jou verwelkomingspakket bestaan uit 5 (vyf) deposito bonusse wat individueel opgeëis moet word
 2. Jy moet jou Welkomspakket binne 14 dae vanaf die tyd wat jy jou rekening oopmaak eis.
 3. Jy mag jou Welkomspakket net een keer per rekening eis.
 4. Gratis draaie sal toegeken word onmiddellik nadat jy jou deposito gemaak het. 20-40 (dertig) Gratis draaie sal toegeken word na depositos 1, 2 en 3. 50-60 (vyftien) gratis draaie sal toegeken word nadat depositos 4 en 5 gemaak is. Dit is vir 'n totaal van 200 gratis draaie.
 5. Weddenskapvereistes vir die Welkomspakket word gelys op die Algemene Bepalings wat van toepassing is op alle deposito bonusse.
 6. As jy jou Welkompakket opgeëis het, kan 'n maksimum van R5,000 uit jou rekening onttrek word op 1ste, 2de en 3de depositos. 'n Maksimum van R10,000 kan op 4de en 5de deposito uit jou rekening onttrek word. Dit is mits jy aan alle toepaslike weddenskapvereistes voldoen het.
 7. Enige fondse wat in jou balans oorbly ten tyde van onttrekking sal as verbeurd beskou word

Weeklikse Kontantterugbetaling

 1. Die Weeklikse Kontantterugbetaling-bonus kom met 'n 50 keer deurspeelvereiste vir Slots, Keno, Krapkaarte, Bingo; 'n 60 keer deurspeelvereiste vir tafelspeletjies en Videopoker. En sluit speel in Baccarat, Craps, Roulette, Pontoon 21, Pai Gow Poker, Sic Bo, War en/of 'Skietspeletjies' uit -. .
 2. Die Weeklikse Kontantterugbetaling word elke Maandag 00.01EST gekrediteer vir alle spelers met geen hangende onttrekkings, geen goedgekeurde onttrekkings oor vorige 7 dae en 'n balans onder (R)10.
 3. Die Weeklikse Kontantterugbetaling word bereken op alle deposito's (minimum (R)100) wat oor die vorige 7 dae gemaak is.
 4. Tensy spesifiek anders vermeld, kom die Weeklikse Kontantterugbetaling-bonus met (10) keer maksimum toegelate onttrekking (minimum (R)500 / maksimum R15,000).
 5. Weeklikse Kontantterugbetaling sal gekrediteer word selfs al het jy 'n bestaande balans. Indien wel, sal die Weeklikse Kontantterugbetaling as winste hanteer word en enige ander huidige bonus reëls wat in jou rekening van toepassing is, sal steeds van toepassing wees.

Samestellingpunte Bepalings

 1. Samestellingpunte word opgehoop terwyl jy sekere speletjies by die Casino speel.
 2. Jy mag nie Samestellingpunte ophoop terwyl jy 'n geen-deposito-bonus gebruik of speletjies speel met gebruik van voorheen afgeloste Samestellingpunte nie.
 3. 100 SamestellingPunte het 'n waarde van R1.00
 4. Die minimum aantal samestellingpunte wat jy mag gebruik is 1000
 5. Om in aanmerking te kom om jou samestellingpunte te gebruik, moet jou rekeningsaldo R0 wees, en jy moet geen hangende onttrekkings hê nie.
 6. Behalwe vir gelyste beperkte speletjies, is die weddenskapvereiste op alle Samestellingpunte soos volg: 50 keer deurspeelvereiste vir Slots, Keno, Bonus Bingo en Krapkaarte; en 60 keer deurspeelvereiste vir Tafelspeletjies en Videopoker.
 7. Samestellingpunte kan nie in Roulette, Craps, Baccarat, Pai Gow Poker, Pontoon 21, Oorlog, Sic Bo en/of 'Skietspeletjies' gebruik word nie - bv. .
 8. Samestellingpunte kom met 1-keer maksimum onttrekkingslimiet.

ALLE DEPOSITO BONUSSE: STANDAARD WEDDENSKAPVEREISTES

 1. Om 'n bonus te eis, moet die speler dit gebruik voordat hy enige weddenskappe met die deposito plaas. As die bonus om enige rede nie gebruik word nie, is dit die Speler se verantwoordelikheid om Kliëntediens te kontak vir hulp met die gebruik van die bonus. Sodra die speler die deposito begin wed, verbeur die speler sy reg op enige promosie op daardie deposito.
 2. Tensy dit deur die bestuur goedgekeur is, kan Spelers nie bykomende koepons of promosie-aanbiedinge gebruik as hulle 'n balans het of hangende kontantuitbetalings nie. Promosie-aanbiedinge of koepons kan nie gekombineer word nie. As dit op enige tydstip sou plaasvind, sal wengeld ongeldig wees.
 3. In die geval waar 'n Speler 'n promosie-aanbod of koepon gebruik wat hy/sy nie geregtig is om te gebruik nie, word enige en alle winste wat uit daardie promosie gegenereer word, verbeur en die oorspronklike deposito word aan die speler terugbetaal.
 4. As die Speler 'n promosiebonus gebruik wat beperk is tot sekere speletjie(s), sal dit daartoe lei dat hul winste nietig verklaar word. Die reëls van die bonus sal voortgaan om van toepassing te wees selfs nadat die deurspeelvereiste nagekom is.
 5. As jy 'n 'alle toegelate speletjies' deposito bonus/koepon gebruik, moet ten minste 50% van jou spel op slotmasjiene wees voordat jy 'n onttrekking versoek.
 6. Die Casino behou die reg voor om enige promosie-aanbod te eniger tyd te kanselleer of te weier.
 7. Indien 'n Speler gekies het om 'n bonus of promosie te gebruik, is dit die uitsluitlike verantwoordelikheid van die Speler om te verseker dat daar aan enige toepaslike Deurspeelvereistes voldoen word voordat 'n onttrekking versoek word. Versuim om aan die deurspeelvereistes te voldoen, sal daartoe lei dat die onttrekkingsversoek geweier word.
 8. Maksimum Onttrekking (Kontantuitbetaling) Reëls: Maksimum onttrekking bedrag word uitsluitlik bepaal deur die bedrag van die deposito. . as die speler (R)100 deponeer en 'n bonus met 'n 10x maksimum onttrekkingslimiet gebruik, dan is die maksimum bedrag wat onttrek mag word (R)1,000.
 9. Gebruik veelvuldige promosies: Jy mag nie promosies of bonusse meng of kombineer nie. As verskeie bonusse gemeng word, kan jou casino-winste verwyder word ten tyde van onttrekking. Maak asseblief seker dat jy net een bonus op 'n slag gebruik. Tensy anders deur die Casino aangedui, kan jy nie bykomende koepons gebruik as jy 'n onttrekking hangende het of as jy 'n bestaande balans het nie.
 10. Geen Speel/ Geen Maks bonusse: Tensy anders vermeld, mag Geen Speel/ Geen Maks bonusse slegs gebruik word om Slot-, Keno-, Bingo- en Krapkaartspeletjies te speel. Alle ander casinospeletjies is verbode en beperk.
 11. Om 'n verbode of beperkte speletjie te speel terwyl 'n bonus gebruik word, sal enige winste wat tydens die gebruik van 'n genoemde bonus gegenereer word, vernietig. Hierdie bepalings is geldig en van toepassing selfs nadat daar aan die deurspeelvereiste voldoen is. Alle Deposito Bonusse vir Slots en Keno Sonder Beperkings (Geen Deurspeel en Geen Maksimum Kontantuitbetaling) kom met ons sagteware minimum van 1 keer deurspeel (deposito + bonus bedrag) voordat die fondse onttrek kan word.
 12. Tensy spesifiek anders vermeld, word bonus bedrag altyd as nie-kontantbaar beskou en sal dit verwyder word van die bedrag van jou onttrekkingsversoek. Byvoorbeeld, as die speler 'n bonus van (R)100 ontvang en later 'n (R)390.00-onttrekking versoek, sal die (R)100.00-bonus verwyder word, en die onttrekking sal altesaam (R)290 beloop. Onttrekkingsversoeke wat gemaak word vir minder as die bonus wat ontvang is, sal geweier word en teruggestuur word na die speler se rekening.
 13. Tensy anders vermeld, moet alle bonusse, insluitend (maar nie beperk nie tot) weeklikse en naweekkoepons, samestellingpunte, Kontantterugbonusse, Geen Deposito Bonusse en komplementere, ens., sowel as die depositos wat gemaak word om enige bogenoemde bonusse af te los, gewed word minstens 50 keer die deurspeelvereiste vir Slots, Keno, Krapkaarte en, Bingo; 60 keer deurspeelvereiste vir Tafelspeletjies en Videopoker, voor onttrekking.

BYKOMENDE BEPALINGS VAN TOEPASSING OP ALLE BONUSSE

 1. Slegs spelers wat 'n Regte Geld-rekening geregistreer het, kwalifiseer om Promosies te ontvang. Slegs een Regte Geld-rekening per speler word toegelaat. Veelvuldige rekeninge sal gesluit word. Spelers wat verskeie rekeninge registreer (insluitend rekeninge met verskillende persoonlike besonderhede) sal nie in aanmerking kom om enige bonusse of wengeld te ontvang nie, en alle onttrekkings sal gekanselleer word.
 2. Elke promosie-aanbod is slegs een keer per persoon, gesin, huishoudelike adres, e-posadres, kredietkaartnommer en omgewings waar rekenaars gedeel word (universiteit, broederskap, skool, openbare biblioteek, werkplek, ens.) beskikbaar.
 3. Tensy anders vermeld, moet alle bonusse, insluitend (maar nie beperk nie tot) weeklikse en naweekkoepons, samestellingpunte, Kontantterugbonusse, Geen Deposito Bonusse en komplimentere, ens., sowel as die deposito's wat gemaak is om enige bogenoemde bonusse af te los, gewed word minstens 50 keer die deurspeelvereiste vir Slots, Keno, Krapkaarte en, Bingo; 60 keer die deurspeelvereiste vir Tafelspeletjies en Videopoker, voor onttrekking.
 4. Weddenskappe op Roulette, Craps, Baccarat, Pai Gow Poker, Pontoon 21, Oorlog, Sic Bo, en/of 'Skietspeletjies' - bv. word nie toegelaat met enige promosiebonus of Geen Deposito Bonus nie (tensy spesifiek anders vermeld). As 'n uitgeslote speletjie gespeel word voor voltooiing van die bogenoemde weddenskapvereistes, behou die Casino die reg voor om alle fondse nietig te maak en die rekening te sluit.
 5. Wanneer 'n deposito bonus gebruik word, moet enige onttrekkingsversoek die som van die deposito en die deposito bonus oorskry. Bv. As die speler R100 deponeer en 'n R100 bonus ontvang, moet die onttrekkingsversoek R500 oorskry.
 6. Alle promosie-aanbiedinge en bonusse kan slegs deur spelers gebruik word wanneer hulle geen bestaande rekeningsaldos en geen hangende onttrekkings het nie, tensy anders vermeld.
 7. Tensy anders vermeld, kan 'n promosie nie saam met enige ander promosie-aanbieding gebruik word nie en alle promosie-aanbiedinge is slegs beskikbaar vir daardie spelers aan wie die aanbod direk deur die Casino uitgereik is. Promosie-aanbiedinge per e-pos is slegs vir die beoogde ontvanger en kan nie oorgedra word nie.
 8. Bonusse kan na goeddunke van die bestuur geweier word indien misbruik van promosies vermoed word. Alle onttrekkings sal ge-oudit en geweier word waar daar vermoedelik bedrog is of volgens die Casino se diskresie.
 9. Die Maatskappy behou die reg voor om hierdie Bepalings en Voorwaardes te eniger tyd te wysig sonder kennisgewing aan jou. Sulke wysigings sal onmiddellik van krag wees nadat dit in hierdie "Bepalings en Voorwaardes"-afdeling van die Webwerf geplaas is. Dit is jou verantwoordelikheid om die Bepalings en Voorwaardes op 'n gereelde basis na te gaan en om enige bykomende reëls wat in promosie-e-posse uiteengesit word, na te gaan. Sou jy onduidelik wees oor enige punt wat met 'n spesifieke promosie verband hou, is dit jou verantwoordelikheid om die ondersteuningspan te kontak en 'n volle begrip te kry voordat jy aan 'n promosie deelneem.
 10. Enige promosie of aanbod is te eniger tyd beëindigbaar in ooreenstemming met die sienings van bestuur sonder vooraf kennisgewing of verpligting.
 11. Die bestuur behou die reg voor om sekere lande of individuele spelers van promosie-aanbiedinge te diskwalifiseer. Promosie-aanbiedinge per e-pos, telefoon of pos word slegs gebied aan die Speler aan wie die korrespondensie gerig is.
 12. Die Bepalings en Voorwaardes hierin vervat verteenwoordig die volledige, finale en eksklusiewe ooreenkoms tussen jou en die Casino en vervang en voeg alle vorige ooreenkomste, voorstellings en verstandhoudings tussen jou en die Casino met betrekking tot die eis van enige promosie- of bonus aanbiedinge saam.
 13. 'n Goedgekeurde "Bestuurder Onttrekking" verteenwoordig 'n gedeelte van jou saldo wat verwyder is omdat dit nie vir onttrekking in aanmerking gekom het nie. Hierdie bedrag kan Bonus fondse wees (wat nie-kontantbaar is nie) of omdat jy die Maksimum Onttrekkingsbedrag op jou laaste bonus oorskry het, met oortollige fondse verwyder.
 14. As een van die rekeninge in jou huishouding, of familie 'n bonus beperking het, geld dieselfde beperkings vir enige ander rekening van jou of jou gesin.

BEPERKTE SPELETJIES

 1. Die speletjies Roulette, Craps, Baccarat, Pai Gow Poker, Oorlog, Sic Bo en/of 'Skietspeletjies' mag nie met enige fondse van 'n koeponkode gespeel word nie (bv. alle bonusse). Enige wins van koeponkodes op hierdie speletjies sal as nietig beskou word.

GOEDKEURING VAN ONTTREKKINGS

 1. Ons sal jou onttrekking verwerk sodra ons die volgende geverifieer het:
  1. 1. 'n Geldige identifikasiedokument is opgelaai en geverifieer
  2. 2. Jou betalingsbesonderhede is goedgekeur
 2. Sodra bogenoemde geverifieer is, sal ons betalingspan jou versoek vir goedkeuring hersien. Jou onttrekking sal tipies binne 2 bank dae (Maandag tot Vrydag, met Saterdag, Sondag en Openbare Vakansiedae uitgesluit) na goedkeuring aan ons betalingsdiensverskaffer gestuur word. Vertragings kan van tyd tot tyd voorkom en kan die tyd verleng wat nodig is om jou onttrekking te verwerk.
 3. Gratis onttrekkings sal outomaties hernu word op die eerste dag van elke nuwe maand.
 4. Geen minimum bedrag word vereis om gratis verwerking van onttrekkings te ontvang nie.
 5. Dit is beperk tot die eerste twee onttrekkings wat 'n speler in een kalendermaand maak.
 6. Enige onttrekkings van meer as R300 wat versoek word, sal gratis verwerk word sonder beperkings.

 

VERWERKINGSFOOIE EN BEPERKINGS

 1. Alle onttrekkings kan 'n verwerkingsfooi van tot (R)40 aangaan, afhangend van die betalingsverwerker en/of onttrekkingsbedrag.
 2. As gevolg van 3de party-verwerkingsbeperkings of -beleide, kan die onttrekkingsbedrag wat aan die Speler betaal of verwerk is, op 'n weeklikse of maandelikse basis wissel.
 3. As gevolg van beperkings wat deur derdeparty-betalingsverwerkers afgedwing word, kan jou onttrekking in sommige gevalle in verskeie betalings verdeel word, elk met 'n aparte goedkeuringstyd.
 4. Wanneer meervoudige onttrekkings versoek word, behou die Casino die reg voor om totale onttrekkings wat aangevra word te kombineer in so min versoeke as moontlik om betalings vinniger te maak, en tot die maksimum toegelate bedrag wat per week betaal moet word.

BELANGRIKE INLIGTING MET BETREKKING TOT ONTTREKKINGS WAT STOPBETALINGS VEREIS

In sekere onttrekkingsgevalle (hetsy as gevolg van adresverandering, verlore tjeks of ander onvoorsiene veranderlikes) moet 'n stopbetaling gemaak word op Banktjeks wat reeds gestuur is sodat 'n nuwe betaling geïnisieer kan word. Indien 'n stopbetaling gemaak moet word (of versoek word), sal die volgende plaasvind:

 1. Stopbetaling sal deur Casino versoek word.
 2. Sodra die stopbetaling deur die derdeparty-verwerkingsmaatskappy bevestig is, sal die onttrekkingsfondse weer in die Speler se rekening terugbetaal word.
 3. Speler sal gekontak word by die telefoonnommer en e-posadres wat die Casino op lêer het om hulle in te lig oor die terugbetaalde fondse.
 4. Indien 'n adres opdatering/regstelling vereis word, sal die Casino 'n bygewerkte Nutsrekening aanvra wat die nuwe adres weerspieël waarheen die onttrekking gestuur moet word.
 5. Die speler sal dan weer die onttrekking moet versoek en vir die standaardtydraamwerk vir Banktjek-onttrekkings moet wag.
 6. Indien die Stopbetaling veroorsaak is deur misleidende of verkeerde inligting wat deur die kliënt verskaf is, sal ooreenstemmende fooie gehef en van die onttrekkingsbedrag afgetrek word.